agb

WARUNKI  OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Piotr Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartinox Piotr Jasiński  z siedzibą w Żarach , przy ul Paderewskiego 26/23 
NIP 924-100-88-29 REGON 080308402, zwany dalej Sklepem.

2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem www.chrompak.pl

4. Przedmiotem transakcji w sklepie są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.chrompak.pl w chwili składania zamówienia. Oferowane produkty są fabrycznie nowe, oryginalne, pochodzące z legalnego źródła i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep dopuszcza również możliwość sprzedaży używanych artykułów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.


PROCEDURA ZAMÓWIEŃ

6. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski i wyłącznie w języku polskim.

7. Sklep dopuszcza możliwość wysyłki towaru za granicę Polski. Przyjęcie takiego zamówienia przez Sklep i realizacja zamówienia, wymaga jednak wcześniejszego kontaktu ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków jego realizacji.

8. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane, a następnie realizowane następnego dnia roboczego.

9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu, poprzez poprawne wypełnienie formularza zawierającego dane niezbędne do przesłania zakupionego towaru (dane kontaktowe i adresowe, wybranie sposobu transportu lub odbioru towaru,  wybranie sposobu płatności.)

10. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.chrompak.pl rozumiane jest, jako zawarcie prawnie wiążącej umowy kupna – sprzedaży. W przypadku zakupu towarów za pośrednictwem serwisu allegro.pl zawarcie umowy w momencie dokonania zakupu poprzez kliknięcie opcji „kup teraz”.

11. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep telefonicznie lub drogą elektroniczną.

12. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane. Brak możliwości weryfikacji i potwierdzenia zamówienia (np. brak kontaktu) skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sklep.

13. W przypadku braku towaru w magazynie lub u dostawców, zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

14. Realizacja zamówień, dla których, jako formę płatności wybrano przedpłatę na konto Sklepu, następuje natychmiast po wpłynięciu całości należności na konto Sklepu, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia środków finansowych na konto bankowe Sklepu do momentu wysłania przesyłki do klienta.

15. Realizacja zamówień, dla których, jako formę dostawy wybrano przesyłkę za pobraniem, następuje natychmiast po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

16. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej.

PŁATNOŚCI I OPŁATY

17. Ceny w sklepie internetowym www.chrompak.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

18. Należności związane z realizacją zamówień należy wpłacać na rachunek bankowy Sklepu w:

PKO Inteligo 
50 1020 5558 1111 1823 7930 0053

Bartinox Piotr Jasiński
ul. Paderewskiego 26/23 68-200 Żary

(w tytule przelewu proszę podać numer zamówienia lub nazwę zakupionego towaru)

19. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa zamawiający.
Koszty dostarczenia  jednej sztuki – według cennika dostawy wynoszą:

  • Przesyłka kurierska – 20zł
  • Przesyłka kurierska za pobraniem – 23zł


ZWROT TOWARU

20. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) – odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

21. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni.


WARUNKI REKLAMACJI

22. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.

23. Wszystkie nowe towary oferowane w sklepie internetowym posiadają 24 miesięczną gwarancję. Towary używane objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji.

24. Zgłoszenia reklamacyjne składane są drogą elektroniczna lub poczta .

25. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

26. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

27. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy

28. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.


OCHRONA PRYWATNOŚCI

29. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „Bartinox Piotr Jasiński'' danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. nr 133, poz. 883). Firma zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002r. nr 102, poz. 926, z późniejszymi zmianami) "O ochronie danych osobowych", klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania/usunięcia z bazy. Informacje osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.